vi
en it it it vi

Dự án

Tên dự án:
LẮP ĐẶT ỐNG THÔNG GIÓ ĐIỀU HÒA CHO TÒA NHÀ CAO NGUYÊN BẮC NINH
Chủ đầu tư:
TẬP ĐOÀN CĐ
Địa chỉ:
Đường Lê Thái Tổ Phường Võ Cường Thành Phố Bắc Ninh Tỉnh Bắc Ninh
Năm thực hiện:
2018
Giá trị gói thầu: