Giới thiệu

Về Tân Tiến

Về Tân Tiến

Giới thiệu Về Tân Tiến Công ty TNHH Kỹ thuật Dịch vụ Tân Tiến được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu vào ngày 18 tháng 6 năm 2015 với vốn điều lệ là 10.000.000.000 VNĐ. Người đại diện theo pháp luật: Bà Phùng Thị Hà Chức vụ: Giám đốc công …