Thiết bị máy tính – tin học

Lắp đặt mạng nội bộ Cty OJITEX KCN Vsip Từ Sơn Bắc Ninh

Tên dự án: Lắp đặt mạng nội bộ Cty OJITEX KCN Vsip Từ Sơn Bắc Ninh Tên công trình: Lắp đặt mạng nội bộ Cty OJITEX chi nhánh KCN Vsip Từ Sơn Bắc Ninh Mô tả: Thi công lắp đặt mạng nội bộ LAN, mạng máy tính, hệ thống tổng đài nội bộ, âm thanh hội thảo bao gồm các thiết bị chuyên dụng như: …

Lắp đặt mạng nội bộ Cty BWID KCN VSIP Từ Sơn Bắc Ninh

Lắp đặt mạng nội bộ Cty BWID KCN VSIP Từ Sơn Bắc Ninh

Tên dự án: Lắp đặt mạng nội bộ Cty BWID KCN VSIP Từ Sơn Bắc Ninh Tên công trình: Lắp đặt mạng nội bộ Cty TNHH BWID KCN VSIP Từ Sơn Bắc Ninh Mô tả: Thi công lắp đặt mạng nội bộ LAN, mạng máy tính, hệ thống tổng đài nội bộ, âm thanh hội thảo bao gồm các thiết bị chuyên dụng như: Router, …

Lắp đặt mạng nội bộ LAN cho công ty EHWA

Lắp đặt mạng nội bộ LAN cho công ty EHWA

Tên dự án: Lắp đặt mạng nội bộ LAN cho Công ty TNHH EHWA Tên công trình: Lắp đặt mạng nội bộ LAN, mạng máy tính cho Công ty TNHH EHWA KCN VSIP Từ Sơn Bắc Ninh Mô tả chi tiết: Thi công lắp đặt mạng nội bộ LAN, mạng máy tính, hệ thống tổng đài nội bộ, âm thanh hội thảo bao gồm các thiết …