• TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS300 – 6 VÀO 128 MÁY LẺ

  Giá: Liên hệ

  BỘ TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI PANASONIC KX-NS300 VỚI 6 ĐƯỜNG VÀO BƯU ĐIỆN RA 128 MÁY LẺ CÓ HỖ TRỢ HIỂN THỊ SỐ CHI TIẾT NHƯ SAU:  1 X TỔNG ĐÀI IP PANASONIC KX-NS300 – CẤU HÌNH 6 ĐƯỜNG VÀO 16 MÁY NHÁNH     3 X KHUNG MỞ RỘNG TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS320 – DUNG LƯỢNG 16 MÁY NHÁNH    4 X KX-NS5174 – CARD 16 MÁY LẺ ANALOG, SỬ DỤNG CHO MỌI ĐIỆN THOẠI     1 X KX-NS5130 – CARD KẾT NỐI KHUNG CHÍNH VỚI CÁC KHUNG MỞ RỘNG   
  Chi tiết
 • TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-HTS824, 4 VÀO 8 MÁY NHÁNH, 8 KÊNH VOIP TRUNK, 24 LICENSE IP PHONE

  Giá: Liên hệ

  Tổng đài Panasonic KX-HTS824 – Tích hợp sẵn 4 đường vào CO, 8 cổng ra máy lẻ, 8 kênh siptrunk, 24 license ip phone, lời chào 4 kênh, hiển thị số gọi đến, tích hợp sẵn Router, Wifi. Dung lượng tối đa 8 đường vào và 24 máy lẻ (cả IP và analog)
  Chi tiết
 • TỔNG ĐÀI IP PANASONIC KX-HTS824 CẤU HÌNH 4 ĐƯỜNG VÀO 10 MÁY LẺ IP VÀ 1 MÁY LỄ TÂN

  Giá: Liên hệ

  BỘ TỔNG ĐÀI PANASONIC 4 ĐƯỜNG VÀO BƯU ĐIỆN + 1 MÁY ĐIÊN THOẠI LỄ TÂN + 10 MÁY IP PHONE CHO NHÂN VIÊN  1 X TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-HTS824, 4 VÀO 8 MÁY NHÁNH, 8 KÊNH VOIP TRUNK, 24 LICENSE IP PHONE     10 X ĐIỆN THOẠI IP GRANDSTREAM GXP1610     1 X ĐIỆN THOẠI IP GRANDSTREAM GXP1628   
  Chi tiết
 • TỔNG ĐÀI IP PANASONIC KX-HTS824 CẤU HÌNH 4 ĐƯỜNG VÀO 15 MÁY LẺ IP VÀ 1 MÁY LỄ TÂN

  Giá: Liên hệ

  BỘ TỔNG ĐÀI PANASONIC 4 ĐƯỜNG VÀO BƯU ĐIỆN + 1 MÁY ĐIÊN THOẠI LỄ TÂN + 15 MÁY IP PHONE CHO NHÂN VIÊN  1 X TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-HTS824, 4 VÀO 8 MÁY NHÁNH, 8 KÊNH VOIP TRUNK, 24 LICENSE IP PHONE    15 X ĐIỆN THOẠI IP GRANDSTREAM GXP1610     1 X ĐIỆN THOẠI IP GRANDSTREAM GXP1628   
  Chi tiết
 • TỔNG ĐÀI IP PANASONIC KX-HTS824 CẤU HÌNH 4 ĐƯỜNG VÀO 20 MÁY LẺ IP VÀ 1 MÁY LỄ TÂN

  Giá: Liên hệ

  BỘ TỔNG ĐÀI PANASONIC 4 ĐƯỜNG VÀO BƯU ĐIỆN + 1 MÁY ĐIÊN THOẠI LỄ TÂN + 20 MÁY IP PHONE CHO NHÂN VIÊN  1 X TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-HTS824, 4 VÀO 8 MÁY NHÁNH, 8 KÊNH VOIP TRUNK, 24 LICENSE IP PHONE     20 X ĐIỆN THOẠI IP GRANDSTREAM GXP1610     1 X ĐIỆN THOẠI IP GRANDSTREAM GXP1628   
  Chi tiết
 • TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS1000 – 16 ĐƯỜNG VÀO PSTN VÀ 100 LICENSE MÁY LẺ IP

  Giá: Liên hệ

  BỘ TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS1000 VỚI ĐẦU VÀO 16 ĐƯỜNG PSTN VÀ 100 LICENSE MÁY LẺ IP, 2 CỔNG MÁY LẺ ANALOG  1 X TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS1000BX     1 X KX-NS0110X – CARD KÍCH HOẠT SỬ DỤNG IP VÀ LỜI CHÀO 63 KÊNH     1 X KX-NSM010X – LICENSE KÍCH HOẠT QUẢN LÝ 100 MÁY IP PHONE     100 X KX-NSM701X – LICENSE 1 MÁY LẺ IP SIP     1 X KX-NSM116X – LICENSE 16 KÊNH VÀO TRUNG KẾ VOIP SIP     1 X GATEWAY 16 ĐƯỜNG VÀO BƯU ĐIỆN – SMG1016 – 16 FXO   
  Chi tiết
 • TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS300 – 12 VÀO 144 MÁY LẺ

  Giá: Liên hệ

  BỘ TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI PANASONIC KX-NS300 VỚI 6 ĐƯỜNG VÀO BƯU ĐIỆN RA 144 MÁY LẺ CÓ HỖ TRỢ HIỂN THỊ SỐ CHI TIẾT NHƯ SAU:  2 X TỔNG ĐÀI IP PANASONIC KX-NS300 – CẤU HÌNH 6 ĐƯỜNG VÀO 16 MÁY NHÁNH     3 X KHUNG MỞ RỘNG TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS320 – DUNG LƯỢNG 16 MÁY NHÁNH    4 X KX-NS5174 – CARD 16 MÁY LẺ ANALOG, SỬ DỤNG CHO MỌI ĐIỆN THOẠI     1 X KX-NS5130 – CARD KẾT NỐI KHUNG CHÍNH VỚI CÁC KHUNG MỞ RỘNG     2 X KX-NS5290CE – CARD E1-ISDN 30 KÊNH THOẠI CHO TỔNG ĐÀI KX-NS300   
  Chi tiết
 • TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS300 – 12 VÀO 176 MÁY LẺ

  Giá: Liên hệ

  BỘ TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI PANASONIC KX-NS300 VỚI 12 ĐƯỜNG VÀO BƯU ĐIỆN RA 176 MÁY LẺ CÓ HỖ TRỢ HIỂN THỊ SỐ CHI TIẾT NHƯ SAU:  2 X TỔNG ĐÀI IP PANASONIC KX-NS300 – CẤU HÌNH 6 ĐƯỜNG VÀO 16 MÁY NHÁNH     4 X KHUNG MỞ RỘNG TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS320 – DUNG LƯỢNG 16 MÁY NHÁNH     5 X KX-NS5174 – CARD 16 MÁY LẺ ANALOG, SỬ DỤNG CHO MỌI ĐIỆN THOẠI    2 X KX-NS5130 – CARD KẾT NỐI KHUNG CHÍNH VỚI CÁC KHUNG MỞ RỘNG     2 X KX-NS5290CE – CARD E1-ISDN 30 KÊNH THOẠI CHO TỔNG ĐÀI KX-NS300   
  Chi tiết
 • TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS300 – 12 VÀO 224 MÁY LẺ

  Giá: Liên hệ

  BỘ TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI PANASONIC KX-NS300 VỚI 12 ĐƯỜNG VÀO BƯU ĐIỆN RA 224 MÁY LẺ CÓ HỖ TRỢ HIỂN THỊ SỐ CHI TIẾT NHƯ SAU:  2 X TỔNG ĐÀI IP PANASONIC KX-NS300 – CẤU HÌNH 6 ĐƯỜNG VÀO 16 MÁY NHÁNH   5 X KHUNG MỞ RỘNG TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS320 – DUNG LƯỢNG 16 MÁY NHÁNH     7 X KX-NS5174 – CARD 16 MÁY LẺ ANALOG, SỬ DỤNG CHO MỌI ĐIỆN THOẠI     2 X KX-NS5130 – CARD KẾT NỐI KHUNG CHÍNH VỚI CÁC KHUNG MỞ RỘNG     2 X KX-NS5290CE – CARD E1-ISDN 30 KÊNH THOẠI CHO TỔNG ĐÀI KX-NS300   
  Chi tiết
 • TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS300 – 12 VÀO 256 MÁY LẺ

  Giá: Liên hệ

  BỘ TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI PANASONIC KX-NS300 VỚI 12 ĐƯỜNG VÀO BƯU ĐIỆN RA 256 MÁY LẺ CÓ HỖ TRỢ HIỂN THỊ SỐ CHI TIẾT NHƯ SAU:  2 X TỔNG ĐÀI IP PANASONIC KX-NS300 – CẤU HÌNH 6 ĐƯỜNG VÀO 16 MÁY NHÁNH     6 X KHUNG MỞ RỘNG TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS320 – DUNG LƯỢNG 16 MÁY NHÁNH     8 X KX-NS5174 – CARD 16 MÁY LẺ ANALOG, SỬ DỤNG CHO MỌI ĐIỆN THOẠI     2 X KX-NS5130 – CARD KẾT NỐI KHUNG CHÍNH VỚI CÁC KHUNG MỞ RỘNG     2 X KX-NS5290CE – CARD E1-ISDN 30 KÊNH THOẠI CHO TỔNG ĐÀI KX-NS300  
  Chi tiết
 • KX-TDA6381 (SẢN PHẨM THAY THẾ CHO KX-TDA 6181) – CARD 16 TRUNG KẾ CHO TỔNG ĐÀI KX-TDA/TDE600

  Giá: Liên hệ

  KX-TDA6381: Sản phẩm thay thế cho KX-TDA 6181 (không kết nối được với TDA0193) – Card 16 trung kế cho Tổng đài KX-TDA/TDE600.
  Chi tiết
 • TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI PANASONIC KX-TES824 – 3 VÀO 8 MÁY LẺ

  Giá: Liên hệ

  Tổng đài panasonic 3 đường vào bưu điện và ra 8 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 24 máy lẻ, phù hợp cho các văn phòng, nhà xưởng, khách sạn, nhà nghỉ. Tích hợp sẵn lời chào 1 kênh, hiển thị số nội bộ
  Chi tiết
 • TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI PANASONIC KX-TES824 – 3 VÀO 16 MÁY LẺ

  Giá: Liên hệ

  BỘ TỔNG ĐÀI PANASONIC 3 ĐƯỜNG VÀO BƯU ĐIỆN RA 16 MÁY LẺ NỘI BỘ  1 X TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI PANASONIC KX-TES824 – 3 VÀO 8 MÁY LẺ     1 X KX-TE82474 – CARD 8 MÁY LẺ TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TES824   
  Chi tiết
 • TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TES824 – 6 TRUNG KẾ 16 MÁY LẺ

  Giá: Liên hệ

  BỘ TỔNG ĐÀI PANASONIC 6 ĐƯỜNG VÀO BƯU ĐIỆN RA 16 MÁY LẺ NỘI BỘ CHI TIẾT NHƯ SAU:  1 X TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI PANASONIC KX-TES824 – 3 VÀO 8 MÁY LẺ    1 X KX-TE82483 – CARD MỞ RỘNG PANASONIC 3 ĐƯỜNG VÀO BƯU ĐIỆN RA 8 MÁY LẺ  
  Chi tiết
 • TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI PANASONIC KX-TES824 – 5 VÀO 16 MÁY LẺ

  Giá: Liên hệ

  BỘ TỔNG ĐÀI PANASONIC 5 ĐƯỜNG VÀO BƯU ĐIỆN RA 16 MÁY LẺ NỘI BỘ CHI TIẾT NHƯ SAU:  1 X KX-TE82480 – CARD PANASONIC MỞ RỘNG 2 ĐƯỜNG VÀO BƯU ĐIỆN RA 8 MÁY LẺ     1 X TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI PANASONIC KX-TES824 – 3 VÀO 8 MÁY LẺ   
  Chi tiết
 • TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TES824 – 6 TRUNG KẾ 24 MÁY LẺ

  Giá: Liên hệ

  BỘ TỔNG ĐÀI PANASONIC 6 ĐƯỜNG VÀO BƯU ĐIỆN RA 24 MÁY LẺ VỚI CHI TIẾT NHƯ SAU:  1 X TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI PANASONIC KX-TES824 – 3 VÀO 8 MÁY LẺ     1 X KX-TE82483 – CARD MỞ RỘNG PANASONIC 3 ĐƯỜNG VÀO BƯU ĐIỆN RA 8 MÁY LẺ     1 X KX-TE82474 – CARD 8 MÁY LẺ TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TES824   
  Chi tiết
 • TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TES824 – 8 TRUNG KẾ 24 MÁY LẺ

  Giá: Liên hệ

  BỘ TỔNG ĐÀI PANASONIC 8 ĐƯỜNG VÀO BƯU ĐIỆN RA 24 MÁY LẺ NỘI BỘ CHI TIẾT NHƯ SAU:  1 X TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI PANASONIC KX-TES824 – 3 VÀO 8 MÁY LẺ     1 X KX-TE82483 – CARD MỞ RỘNG PANASONIC 3 ĐƯỜNG VÀO BƯU ĐIỆN RA 8 MÁY LẺ     1 X KX-TE82480 – CARD PANASONIC MỞ RỘNG 2 ĐƯỜNG VÀO BƯU ĐIỆN RA 8 MÁY LẺ   
  Chi tiết