• ĐIỆN THOẠI IP GRANDSTREAM GXP2160

  Giá: Liên hệ

  Điện thoại IP GXP2160 với 4 tài khoản, màn hình mầu, 24 phím trạng thái, Hiển thị số gọi đến, danh bạ địa chỉ khách hàng, Nhạc chuông tùy chọn, 2 cổng mạng 10/100/1000, blutooth, jack cắm tai nghe RJ9, cổng USB, Tích hợp PoE
  Chi tiết
 • ĐIỆN THOẠI IP GRANDSTREAM GXP2130

  Giá: Liên hệ

  Điện thoại IP GXP2130 với 3 tài khoản, màn hình mầu, Hiển thị số gọi đến, danh bạ địa chỉ khách hàng, Nhạc chuông tùy chọn, 2 cổng mạng 10/100/1000, blutooth, jack cắm tai nghe RJ9, cổng USB, Tích hợp PoE
  Chi tiết
 • ĐIỆN THOẠI VIDEO CALL GXV3240

  Giá: Liên hệ

  Điện thoại IP Video GXV3240. Hỗ trợ cổng HDMI, Video call, Blutooth, Đồng bộ điện thoại di động, thẻ nhớ SD, Wifi, cổng USB, Cổng Mạng Gigabit, màn hình mầu điều khiển chạm, Camera hỗ trợ video call
  Chi tiết
 • ĐIỆN THOẠI VIDEO CALL GXV3275

  Giá: Liên hệ

  Điện thoại IP Video GXV3275. Hỗ trợ cổng HDMI, Video call, Blutooth, Đồng bộ điện thoại di động, thẻ nhớ SD, Wifi, cổng USB, Cổng Mạng Gigabit, màn hình mầu điều khiển chạm, Camera hỗ trợ video call.
  Chi tiết
 • ĐIỆN THOẠI IP GRANDSTREAM GXP2170

  Giá: Liên hệ

  Điện thoại IP GXP2170 với 6 tài khoản, màn hình mầu, Hiển thị số gọi đến, danh bạ địa chỉ khách hàng, Nhạc chuông tùy chọn, 2 cổng mạng 10/100/1000, blutooth, jack cắm tai nghe RJ9, cổng USB, Tích hợp PoE, Conference 5 bên
  Chi tiết
 • ĐIỆN THOẠI IP GRANDSTREAM GXP2135

  Giá: Liên hệ

  Điện thoại IP GXP2135 với 4 tài khoản, màn hình mầu 2.8″, Hiển thị số gọi đến, danh bạ địa chỉ khách hàng, Nhạc chuông tùy chọn, 2 cổng mạng 10/100/1000, blutooth, jack cắm tai nghe RJ9, Tích hợp PoE, 32 phím trạng thái số, hội nghị 4 bên
  Chi tiết
 • GATEWAY ISDN 30 KÊNH THOẠI (PRI30) SMG2030S

  Giá: Liên hệ

  Gateway giao tiếp E1 chuẩn ISDN (PRI30) – SMG2030S, 30 kênh thoại đồng thời. Chuẩn báo giao tiếp PRI-ISDN. Sử dụng cho mọi tổng đài IP SIP: Avaya, Siemens, Cisco, Asterisk, Elastix, Grandstream…
  Chi tiết
 • TỔNG ĐÀI IP XORCOM CXE2000

  Giá: Liên hệ

  Tổng đài IP Xorcom CXE2000. 200 license máy lẻ SIP, Hỗ trợ kết nối E1-PRI, gateway đường vào PSTN (FXO), Gateway máy lẻ analog (FXS), Softphone trên smartphone và PC, 85 cuộc gọi đông thời, full tính năng: Ghi âm, hiện số, hội nghị…
  Chi tiết
 • TỔNG ĐÀI IP XORCOM CXE3000

  Giá: Liên hệ

  Tổng đài IP Xorcom CXE3000. 1.000 license máy lẻ SIP, Hỗ trợ kết nối tối đa 16 luồng E1/T1 PRI, E1 R2, T1 CAS, gateway đường vào PSTN (FXO), Gateway máy lẻ analog (FXS), Softphone trên smartphone và PC, 550 cuộc gọi đông thời, full tính năng: Ghi âm, hiện số, hội nghị…
  Chi tiết
 • TỔNG ĐÀI IP XORCOM CXT4000

  Giá: Liên hệ

  Tổng đài IP Xorcom CXT4000. 1.500 license máy lẻ SIP, Hỗ trợ kết nối tối đa 24 luồng E1/T1 PRI, E1 R2, T1 CAS, gateway đường vào PSTN (FXO), Gateway máy lẻ analog (FXS), Softphone trên smartphone và PC, 880 cuộc gọi đông thời, full tính năng: Ghi âm, hiện số, hội nghị…
  Chi tiết
 • TỔNG ĐÀI IP XORCOM CTS2000 – CHẠY REDUNDANT BACKUP TỰ ĐỘNG 2 KHUNG

  Giá: Liên hệ

  Tổng đài IP Xorcom CTS2000. 2 khung chạy redundant backup tự động khi 1 tổng đài lỗi. 200 license máy lẻ SIP, Hỗ trợ kết nối E1-PRI, gateway đường vào PSTN (FXO), Gateway máy lẻ analog (FXS), Softphone trên smartphone và PC, 85 cuộc gọi đông thời, full tính năng: Ghi âm, hiện số, hội nghị…
  Chi tiết
 • TỔNG ĐÀI IP XORCOM CTS3000 – CHẠY REDUNDANT BACKUP TỰ ĐỘNG 2 KHUNG

  Giá: Liên hệ

  Tổng đài IP Xorcom CTS3000. Chạy Redundant backup tự động 2 khung. 1.000 license máy lẻ SIP, Hỗ trợ kết nối tối đa 16 luồng E1/T1 PRI, E1 R2, T1 CAS, gateway đường vào PSTN (FXO), Gateway máy lẻ analog (FXS), Softphone trên smartphone và PC, 550 cuộc gọi đông thời, full tính năng: Ghi âm, hiện số, hội nghị…
  Chi tiết
 • GATEWAY GIAO TIẾP 8 SIM SMG4008

  Giá: Liên hệ

  Thiết bị cắm SIM SMG4008 – 8 SIM. Kết nối với tổng đài IP Asterisk, Panasonic, Siemens, Softphone, FXS gateway, SIP Account. Gọi đi tiết kiệm 800% cước di động. Kết nối nhiều IP Server, Kết nối nhiều thiết bị đầu cuối. Hỗ trợ SMS gửi tin nhắn
  Chi tiết
 • GATEWAY GIAO TIẾP 16 SIM SMG4016

  Giá: Liên hệ

  Thiết bị cắm SIM SMG4016 – 16 SIM. Kết nối với tổng đài IP Asterisk, Panasonic, Siemens, Softphone, FXS gateway, SIP Account. Gọi đi tiết kiệm 800% cước di động. Kết nối nhiều IP Server, Kết nối nhiều thiết bị đầu cuối. Hỗ trợ SMS gửi tin nhắn
  Chi tiết
 • GATEWAY GIAO TIẾP 32 SIM SMG4032

  Giá: Liên hệ

  Thiết bị cắm SIM SMG4032 – 32 SIM. Kết nối với tổng đài IP Asterisk, Panasonic, Siemens, Softphone, FXS gateway, SIP Account. Gọi đi tiết kiệm 800% cước di động. Kết nối nhiều IP Server, Kết nối nhiều thiết bị đầu cuối. Hỗ trợ SMS gửi tin nhắn
  Chi tiết
 • GATEWAY GXW4501 – 30 KÊNH THOẠI, HỖ TRỢ PRI30, SS7, MFC R2

  Giá: Liên hệ

  Gateway E1 GXW4501 – 30 kênh thoại, hỗ trợ PRI, SS7, MFC R2. 2 cổng mạng Gigabit hỗ trợ Nat, 2 cổng USB, 1 khe cắm thể nhớ SD
  Chi tiết
 • GATEWAY GXW4502 – 60 KÊNH THOẠI, HỖ TRỢ PRI30, SS7, MFC R2

  Giá: Liên hệ

  Gateway E1 GXW4502 – 60 kênh thoại, hỗ trợ PRI, SS7, MFC R2. 2 cổng mạng Gigabit hỗ trợ Nat, 2 cổng USB, 1 khe cắm thể nhớ SD
  Chi tiết
 • GATEWAY GXW4504 – 120 KÊNH THOẠI, HỖ TRỢ PRI30, SS7, MFC R2

  Giá: Liên hệ

  Gateway E1 GXW4504 – 120 kênh thoại, hỗ trợ PRI, SS7, MFC R2. 2 cổng mạng Gigabit hỗ trợ Nat, 2 cổng USB, 1 khe cắm thể nhớ SD
  Chi tiết