vi
en it it it vi
Tin tức

Giải pháp họp hội nghị đa điểm VOIP VÀ PSTN không giới hạnh người tham gia họp

Giải pháp họp hội nghị đa điểm VoIP (Internet) và PSTN đồng thời, không giới hạn số người tham gia họp, sử dụng điện thoại hội nghị IP hoặc kết nối họp hội nghị với phòng họp hội nghị dạng dại biểu chủ tọa.

1. Mô hình kết nối hệ thống thoại hội nghị VoIP và PSTN đồng thời.

2. Mô hình kết nối thoại hội nghị đa điểm kết nối phòng họp hội nghị dạng đại biểu chủ tọa

3. Mô hình kết nối thoại hội nghị phòng họp đa điểm có sử dụng camera quan sát để hiển thị video

 

 

 

 

 

 

 

 

Vui lòng để lại thông tin, TATICO sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất!