vi
en it it it vi
Tin tức

Để thiết lập hẹn giờ Tắt trên máy điều hòa tôi phải cài đặt như thế nào?

Khi điều hòa nhiệt độ mở:

1Nhấn nút Timer (Bộ hẹn giờ) để chọn (Off).

Đèn báo (Off) tiếp tục nhấp nháy và bạn có thể thiết lập thời gian.

2Nhấn nút trái, phải để thiết lập thời gian.

– Bạn có thể thiết lập thời gian theo đơn vị nửa giờ từ 30 phút (0,5 trên màn hình) ~ 3 giờ và theo đơn vị một giờ từ 3~24 giờ.

– Thời gian có thể được thiết lập tối thiểu là 30 phút và tối đa là 24 giờ.

3Nhấn nút SET (THIẾT LẬP) để hoàn tất thiết lập hẹn giờ Tắt.

– Thiết lập hẹn giờ tắt bị hủy nếu nếu bạn không nhấn nút SET (THIẾT LẬP) trong 10 giây sau khi thiết lập thời gian.

 

Vui lòng để lại thông tin, TATICO sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất!