vi
en it it it vi
Tin tức

Các mô hình kết nối tổng đài IP, Kết nối tổng đài thường với tổng đài IP

1. Sơ đồ kết nối hệ thống các tổng đài IP tại các tỉnh, các chi nhánh

2. Mô hình kết nối tổng đài IP với các tổng đài Analog thông thường như tổng đài Panasonic, Siemens..

3. Sơ đồ kết nối 1 tổng đài IP với 1 tổng đài điện thoại Analog (Siemens hoặc Panasonic) để gọi nội bộ

4. Sơ đồ kết nối tổng đài IP dùng chung. Dùng 1 tổng đài cho 1 văn phòng chính và cho nhiều chi nhánh nhỏ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vui lòng để lại thông tin, TATICO sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất!